top of page
Item name
Last updated
Views
Favorites
Contributors
 • Aug 15, 2023
 • Aug 30, 2023
 • Sep 14, 2023
 • Sep 28, 2023
 • Oct 11, 2023
 • Nov 7, 2023
 • Dec 3, 2023
 • Dec 10, 2023
 • Dec 17, 2023
 • Jan 23, 2024
 • Jan 30, 2024
 • Feb 13, 2024
 • Feb 27, 2024
 • Mar 19, 2024
 Mallar
Reseersättningsblankett

Mall för att söka reseersättning för bilresa gjord med privat fordon i sektionssyfte.

Äskningsmall

Mall för att skicka in äskningar till styrelsemöten

Redovisning av förlorat kvitto

Mall för redovisning av förlorat kvitto. Ska endast användas i absoluta nödfall

Kvittoredovisningsmall (företagskort)

Mall för kvittoredovisning av utlägg gjorda med företagskort

Kvittoredovisningsmall (privatutlägg)

Mall för kvittoredovisning av privatutlägg

Testamentesmall

Mall för att skriva testamente vid överlämning av sin post

Motyrkandesmall

Mall för att skriva motyrkanden till sektionsmötet

Motionsmall

Mall för att skriva motioner till sektionsmötet

bottom of page