top of page
Stockhlomsresan 2023
Stockhlomsresan 2023

mån 06 feb.

|

Stockholm

Stockhlomsresan 2023

Äntligen dags för Stockholmsresan 2023 med NGI, BGI och Innovation!

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid och plats

06 feb. 2023 08:00 – 11 feb. 2023 08:00

Stockholm, Stockholm, Sverige

Om evenemanget

Äntligen dags för Stockholmsresan 2023 med NGI, BGI och Innovation!

Den 6e till och med 11e februari beger sig NGI, BGI och Innovation tillsammans till Stockholm för den årliga Stockholmsresan bestående av diverse spännande och inspirerande företagsbesök. Utifrån intresse och smak väljer du själv om du önskar att delta på NGI:s resa präglad av konsultfirmor eller BGI:s resa präglad av finansföretag. Därtill bjuder Innovation in till tre besök hos inspirerande StartUp-företag, där deltagarna sedan ansluter till antingen NGI:s eller BGI:s resa. Medverkande företag kommer att publiceras löpande i detta evenemang.

Ansökan är nu öppen och stänger den 22 december. Allt som krävs är ett bifogat CV enligt CV-mallen och en kort motivering om varför just du vill följa med på resan. Tänk på att skriva en motivering i enlighet med vilken resa du önskar delta på.

Pris för resan kommer att vara 300 kronor per deltagare.

------------------------------------

English text:

Finally time for the Stockholm trip 2023 with NGI, BGI, and Innovation!

From the 6th to the 11th of February, NGI, BGI, and Innovation are heading to Stockholm for the annual Stockholm trip consisting of various exciting and inspiring company visits. Based on interest and taste, you choose for yourself whether you wish to participate in NGI's journey characterized by consulting firms or BGI's journey characterized by financial companies. In addition, Innovation invites three visits to inspiring StartUp companies, where the participants then join either NGI's or BGI's journey. Participating companies will be published continuously in this event.

The application is now open and closes on December 22. All that is required is an attached CV according to the CV template and a short justification as to why you want to come along on the trip. Remember to write a justification in accordance with which trip you wish to participate in.

The price for the trip will be SEK 300 per participant.

Dela detta evenemang

bottom of page