top of page
SIM_6722 (1).jpg

Om
Sektionen

Sektionen i korthet

Sektionen för Industriell Ekonomi i Lund grundades 2002 efter att först varit en del av Maskinsektionen i fyra år. Sen dess har en myriad av grenar i verksamheten vuxit fram och idag har vi 15 utskott, ett tiotal initiativ/projektgrupper och massor av andra möjligheter till engagemang.

Idag har Sektionen ungefär 500 medlemmar som alla studerar Industriell Ekonomi på LTH eller motsvarande program vid annat universitet och gör ett utbyte i Lund 

Sektionens struktur

Sektionens högst beslutande organ är sektionsmötet som äger rum en gång per termin. Där är alla sektionsmedlemmar välkomna och tillsammans tar man beslut om, bland annat, ändringar i styrdokumenten, som du hittar här, och Sektionens ekonomi. Ett stort antal poster tillsätts även, däribland Sektionens styrelse som tar beslut mellan sektionsmötena, läs mer om styrelsen här.

 

Sektionens verksamhet planeras och genomförs till största delen av utskott, initiativ och projektgrupper. Utskotten är sektionens mer etablerade engagemang som är reglerade i stadgarna och reglementet och ofta funnits en längre tid, du kan läsa mer om dem här. Initiativen är istället nystartade och har ofta en friare verksamhet. Projektgrupperna har ansvar för ett specifikt evenemang såsom arbetsmarknadsmässan. Du kan läsa mer om initiativ och projektgrupper här. Utöver detta finns ett stort antal andra poster på sektionen såsom webbansvarig och revisor. För att underlätta administrationen är majoriteten av sektionens engagemang uppdelade i fem ben, Extern Kontakt, Utbildning, Kommunikation, Socialt och Event. 

Extern Kontakt

Extern Kontaktbenet sköter sektionens kontakt med arbetslivet. I benet finns fyra utskott; NGI som sysslar med allmän företagskontakt, BGI som riktar in sig på finansmarknaden, Innovation som arbetar med startups och Case som sysslar med Case-lösning. Utöver det ligger sektionens arbetsmarknadsmässa under benet samt ett antal initiativ som arbetar med exempelvis jämställdhet och hållbarhet.

Utbildning

Utbildningsbenet sköter sektionens utbildningsbevakning. Benet utgörs av utbildningsansvarig i styrelsen, vice-utbildningsansvarig och representanter i varje årskurs. Förutom att kontinuerligt se till att kurserna I:are läser håller måttet sitter utbildningsansvarig även, tillsammans med sektionsorföranden, i programledning som bland annat tar beslut om vilka kurser som ska ingå i programmet.

Copy of 20171114-SIM_7607.jpg
I-type 41-omslag.jpg
Kommunikation

Kommunikationsbenet sköter sektionens interna och externa kommunikation. I benet finns fyra utskott; Info som fotar, filmar, designar och ger ut sektionstidningen Itype, Pryl som designar och säljer merch, Image som sköter kommunikation med potentiella sökande och Alumni som sköter kontakten med alumner. Förutom detta finns även ett antal initiativ som bland annat driver mentorskapsprogram, har hand om medaljer, anvarar för denna hemsidan och är med och planerar för Her Tech Futuremässan.

Socialt

Det sociala benet anordnar sektionens sociala event. Här ingår Ivent Sport som anordnar sportevent, Ivent Nöje som anordnar allt från graffitikvällar till gameshows, Inuti som anordnar resor och sköter kontakten med det internationella nätverket Estiem och Nerdi som bland annat anordnar spelkvällar. Utöver detta finns ett antal initiativ och projektgrupper som bland annat sköter M-café tillsammans med Maskinsektionen och planerar Iseks bidrag till sångarstriden.

Picture3.jpg
Picture4.jpg
Event

Eventbenet står för sektionens festverksamhet. De anordnar sittningar, eftersläpp, pubbar och är med och planerar nollningen. Här under ligger sexmästeriet som består av utskotten; festmästeriet som ansvarar för barverksamhet och servering, källarmästeriet som ansvarar för matlagning och spexmästeriet som spexar. Förutom detta finns bland annat PluntI som sysslar med dryckesprovning och sektionens egna band.

bottom of page