top of page

Styrelsen

StyrbildVT24.jpg

Styrelsens roll

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi. 

Styrelsen är även de som representerar sektionen inför LTH:s institutioner och teknologkåren samt inför andra sektioner på LTH och inför andra I-sektioner i Sverige. Gruppen består av ordförande, vice ordförande, administrativt ansvarig, kassör samt de sittande gruppbensansvariga.

 

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp. Kontakta isåfall:

Frida Nilsson

Ordförande
ordf@isek.se

Styrelsemedlemmar

Frida Nilsson

Ordförande

August Hedlund

Kassör

Anna Gyllerup

Ansvarig för Extern Kontakt

Arvid Malm

Vice Ordförande

Melker Thor

Utbildningsansvarig

Alma Nilsson Ristorp

Socialt Ansvarig

Theodor Hallbeck

Administrativt Ansvarig

Oscar Agholm

Eventansvarig

Henrik Ahl

Kommunikationsansvarig

bottom of page