top of page

Styrelsen

Styrelsens roll

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen inför LTH:s institutioner och teknologkåren samt inför andra sektioner på LTH och inför andra I-sektioner i Sverige. Gruppen består av ordförande, vice ordförande, administrativt ansvarig, kassör samt de sittande gruppbensansvariga.

 

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp. Kontakta isåfall:

Ludvig Essunger

Ordförande
ordf@isek.se

Styelsen.jpg

Styrelsemedlemmar

Ludvig Essunger

Ordförande

Arvid Eliasson

Kassör

August Rosén

Ansvarig för Extern Kontakt

Lisa Johansson

Vice Ordförande

Alva Granljung

Utbildningsansvarig

Kamil Mrani

Socialt Ansvarig

Johanna Weber

Administrativt Ansvarig

Axel Åberg

Eventansvarig

Emma Iveberg

Kommunikationsansvarig

bottom of page