top of page

Studentintervjuer

Placeholder Image

Emma Petersén (I-16)

Emma Petersén är en student i I-16 från Malmö. Hon har tidigare varit ordförande för sektionens sociala utskott och suttit i sektionsstyrelsen. Intervjun genomfördes när Emma gick sitt fjärde år.

Placeholder Image

Erik Brundin (I-15)

Erik Brundin är en student i I-15 från Göteborg. Han har varit engagerad i massa olika saker i Lund. Intervjun genomfördes när Erik gick sitt femte och sista år.

Placeholder Image

Fabian Rosén (I-19)

Fabian Rosén är en student i I-19 som tidigare pluggat till läkare. Han är även aktiv i sektionens Källarmästeri. Intervjun genomfördes när Fabian gick sitt första år.

Placeholder Image

Hanna Anderberg (I-18)

Hanna Anderberg är en student i I-18 från Stockholm. Hon har tidigare varit aktiv i sektionens Källarmästeri och suttit i sektionsstyrelsen. Intervjun genomfördes när Hanna gick sitt andra år

Placeholder Image

Rebecka Markensten (I-17)

Rebecka Markensten är en student i I-17 från Växjö. Hon har tidigare varit en del av sektionens eventutskott, varit med och arrangerat nollningen och suttit i sektionsstyrelsen. Intervjun genomfördes när Rebecka gick sitt tredje år.

bottom of page