top of page
Item name
Last updated
Views
Favorites
Contributors
 • Aug 23, 2022
 • Aug 30, 2022
 • Sep 13, 2022
 • Sep 27, 2022
 • Oct 11, 2022
 • Nov 30, 2022
 • Nov 16, 2022
 • Nov 29, 2022
 • Dec 13, 2022
 • Jan 17, 2023
 • Jan 31, 2023
 • Feb 14, 2023
 • Feb 28, 2023
 • Mar 21, 2023
 • Apr 4, 2023
 • Apr 25, 2023
 • May 9, 2023
 • May 16, 2023
 • May 19, 2023
 • Jun 13, 2023
 Mallar
Reseersättningsblankett

Mall för att söka reseersättning för bilresa gjord med privat fordon i sektionssyfte.

Äskningsmall

Mall för att skicka in äskningar till styrelsemöten

Redovisning av förlorat kvitto

Mall för redovisning av förlorat kvitto. Ska endast användas i absoluta nödfall

Kvittoredovisningsmall (företagskort)

Mall för kvittoredovisning av utlägg gjorda med företagskort

Kvittoredovisningsmall (privatutlägg)

Mall för kvittoredovisning av privatutlägg

Testamentesmall

Mall för att skriva testamente vid överlämning av sin post

Motyrkandesmall

Mall för att skriva motyrkanden till sektionsmötet

Motionsmall

Mall för att skriva motioner till sektionsmötet

bottom of page