top of page

IqualIty

Ordförande: Linn Olsson

Samhället blir allt mer jämställt, men det finns mycket kvar att göra. Iquality bildades 2017 när det noterades att nästan inga tjejer deltog i de företagsevent som sektionen anordnade. För att ändra på detta började man anordna events som specifikt riktade sig mot kvinnor, i synnerhet en “Stockholmsresa” för tjejer.

Idag består vår verksamhet av allt från företagsevent till inspirationsföreläsningar och Tjejträffen innan nollningen. De flesta av våra aktiviteter går att sortera in under tre mål: att stärka kvinnors kontakt med näringslivet, öka jämställdheten på sektionen, och inspirera samt informera om jämställdhet.

För att stärka kvinnors kontakt med näringslivet anordnar vi företagsevent som riktar sig just mot kvinnor. En gång om året planerar vi en resa till Stockholm för ungefär 25 tjejer på sektionen då vi besöker företag och har en kul weekend i huvudstaden. Många av de företag som anställer I:are har en skev könsfördelning – inte för att det inte finns kvalificerade kvinnor, utan för att kvinnor helt enkelt inte söker sig dit. Företagen vill gärna ändra på detta och Stockholmsresan är ett perfekt tillfälle för dem att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare.

Vi nöjer oss dock inte med att bara stärka kvinnors band med näringslivet, utan vi vill även att sektionen ska vara så jämställd som möjligt. Även om Industriell ekonomi som program har en hyfsat jämn fördelning är det fortfarande ett faktum att det är fler killar än tjejer. Detta kan göra att det blir svårare att ta plats som tjej, vilket är en av de stora anledningarna till att vi håller i Tjejträffen. Detta är ett väldigt uppskattat event som tar plats dagen innan nollningen börjar där alla tjejer som ska börja programmet får möjlighet att träffa varandra, samt tjejer i äldre årskurser och styrelsen. På så sätt känner man sig lite mer bekväm när nollningen väl drar igång. Vi har även haft samarbeten med Ivent Sport för att uppmuntra fler tjejer att gå på de stående träningstiderna sektionen har.

Sist men absolut inte minst har vi de inspirerande och informerande eventen vi anordnar. Genom att öka medvetenheten bland I-sektionens medlemmar hoppas vi kunna få stor påverkan i framtiden, för om alla tar med sig lite jämställdhetstänk till sina framtida arbetsplatser kan de sedan implementera det tänket där, och på så sätt skapar vi en snöbollseffekt. i fjol hade vi organisationen “Inte din hora” på besök och vi ser fram emot att bjuda in många fler talare i framtiden.

Jämställdhetsfrågan berör alla, kvinnor som män. Vi kan inte få någon verklig påverkan om inte alla är engagerade, vilket är varför Iquality är till för alla på sektionen. Att lyfta kvinnor är bara en del, men en minst lika viktig är att diskutera de hämmande normer som finns inom machokulturen. Samtidigt som vår verksamhet har ett väldigt tydligt syfte är den otroligt bred, där de enda begränsningarna för de event vi kan anordna är att de ska jobba mot vårt mål.


IqualIty
bottom of page