top of page

Mentor

Ordförande: Gustav Martling

Vi i mentorsinitiativet är en glad skara som tycker att det är viktigt att studenterna på industriell ekonomi har möjlighet att hitta någon som kan ge dem stöd, insikt och inspiration. Vårt huvudansvar är att para ihop mentorer och adepter för våra två program, det interna och externa mentorsprogrammet. I det interna mentorsprogrammet paras studenter som läser år 1-2 ihop med mer erfarna studenter på LTH. De huvudsakliga syftena med det Interna programmet är att:


  • Skapa förutsättning för yngre studenter att fatta medvetna val

  • Underlätta övergången från gymnasium till högskola

  • Leda till personlig utveckling för såväl adepter som mentorer


I det externa programmet paras studenter ihop med alumner som befinner sig ute i arbetslivet. Målsättningen med det externa mentorsprogrammet är att:


  • Förenkla övergången från akademi till näringsliv

  • Skapa förutsättning för studenter att få förstahandsinformation om olika yrken/branscher och genom den fatta mer underbyggda karriärval.


Programmet är Inte reserverat för studenter som läser år 3-5. Vem som helst kan söka till externa mentorsprogrammet, Däremot prioriteras studenter som har studerat under en längre tid. Anmälan till det externa programmet öppnar senare under läsåret. Det interna mentorsprogrammet kör igång i samband med att alla nya studenter kommer till Lund och inleds med en gemensam kickoff. Vi ser fram emot att se er där!


Mentor
bottom of page