top of page

Extrainsatt sektionsmöte HT21

— — — — English below — — — —

Onsdag den 22e september är det dags för en mycket ovanlig händelse här på sektionen, nämligen ett extrainsatt sektionsmöte! På grund av den rådande pandemin kommer mötet hållas digitalt via zoom.

Sektionsmötet är vårt högsta beslutande organ och här har alla medlemmar chans att påverka vår sektions arbete och göra sin röst hörd. Syftet med just detta mötet är att välja tre poster till valberedningen som entledigas nu efter sommaren. Denna gången har vi inga motioner eller propositioner som ska behandlas, utan det kommer senare i höst på det traditionella Höstterminsmötet. Detta är alltså ett perfekt tillfälle att lära sig hur ett sektionsmöte går till i ett lite kortare format!

Om du vill vara med på mötet så behöver du anmäla dig här. I anmälan så behöver ni ha med en bild på er kårlegitimation för att kunna styrka ert medlemskap och rösta på mötet!

Deadline för att anmäla sig till mötet är måndagen den 20:e september.

Inför mötet har kandidater till posterna intervjuats och nedan presenteras Valberedningens nomineringar. Notera att detta är Valberedningens rekommendationer men att det är mötet som fattar slutgiltiga beslutet den 22:e september.

Möjligheten att motkandidera eller nominera någon annan att motkandidera står öppen till och med fredagen den 17:e september kl. 23.59. Om du önskar motkandidera eller nominera någon annan till en motkandidatur så görs det genom detta formuläret

Valberedningens nomineringar är som följer:

Representant för Valberedningen (Fyllnadsval HT21)

Victor Clauson Axel Tevell 

Motkandidat: Ludvig Essunger

Representant för Valberedningen (Fyllnadsval HT21+VT22)

Nora Hedin

Varmt välkomna,

Eder styrelse

Dagordning och Handlingar

— — — — — — — English — — — — — — — 

On Wednesday, the 22nd of September at 17:00 on Zoom, it is time for a very unusual event: an extra guild meeting! 

Every term a guild meeting takes place in order to give all members the chance to influence how the guild should work. Also a whole bunch of new posts are being elected. The official guild meeting of this term will be held later this fall and next Wednesday, only three representatives to The Nomination Committee will be elected. Therefore, it will be a shorter meeting than usual. In order to participate you need to register here and to vote you will need to upload a screenshot that proves your membership at Teknologkåren.

The nominations from The Nomination Committee will be sent to your e-mail and uploaded on the website. In order to candidate against the nominated person you can send an e-mail to valberedning@isek.se or fill out this form (in swedish) by 17th of september at 23:59(..).

Unfortunately the whole meeting and all the documents will be in Swedish but nevertheless you are most welcome. If you want to practice your Swedish and also see how a guild meeting works this is the perfect event!

Comments


bottom of page