top of page

Extrainsatt sektionsmöte HT22

— — — — English below — — — —


Onsdag den 14:e september är det dags för en ovanlig händelse här på sektionen, nämligen ett extrainsatt sektionsmöte! Mötet kommer att hållas över lunch med start kl 12.00 i KC:B.


Sektionsmötet är vårt högsta beslutande organ och här har alla medlemmar chans att påverka vår sektions arbete och göra sin röst hörd. Syftet med just detta mötet är att välja en post till valberedningen som entledigas nu efter nollningen. Denna gången har vi inga motioner eller propositioner som ska behandlas, utan det kommer senare i höst på det traditionella Höstterminsmötet. Detta är alltså ett perfekt tillfälle att lära sig hur ett sektionsmöte går till i ett lite mindre format!


Om du vill vara med på mötet så behöver du anmäla dig här. Deadline för att anmäla sig till mötet är nu på måndag den 12:e september.


Inför mötet har kandidater till posterna intervjuats och nedan presenteras Valberedningens nomineringar. Notera att detta är Valberedningens rekommendationer men att det är mötet som fattar det slutgiltiga beslutet den 14:e september.


Möjligheten att motkandidera eller nominera någon annan att motkandidera står öppen till och med fredagen den 9:e september kl. 23.59. Om du önskar motkandidera eller nominera någon annan till en motkandidatur så görs det genom att mejla valberedning@isek.se.


Valberedningens nominering är som följer:

Representant för Valberedningen (Fyllnadsval HT22)

Anna Wahlund


Varmt välkomna,

Eder styrelse

Dagordning och Handlingar— — — — English — — — —


On Wednesday, the 14th of September at 12:00 in KC:B, it is time for a very unusual event: an extra guild meeting!

Every term a guild meeting takes place in order to give all members a chance to influence how the guild should work. Also a whole bunch of new posts are being elected. The official guild meeting of this term will be held later this fall and next Wednesday, only one representative to The Nomination Committee will be elected. Therefore, it will be a shorter meeting than usual. In order to participate you need to register here no later than Monday the 12th of September.

The nominations from The Nomination Committee will be sent to your e-mail and uploaded on the website. In order to candidate against the nominated person you can send an e-mail to valberedning@isek.se by the 9th of September at 23:59(..).

Unfortunately the whole meeting and all the documents will be in Swedish but nevertheless you are most welcome. If you want to practice your Swedish and also see how a guild meeting works this is the perfect event!

Warm welcome,

The Boardbottom of page