top of page

Handlingar inför I-sektionens digitala Vårterminsmöte 2021

***English below***

Om knappt en vecka är det äntligen dags för I-sektionens digitala Höstterminsmöte och du är såklart varmt välkommen! Mötet äger rum tisdagen den 27 april 2021 klockan 17.00 via Zoom och bifogat finner du dagordning och bilagor till mötet. På mötet kommer du att få en djupare insyn i sektionsverksamheten. Du kommer att vara med och besluta om sektionens verksamhet samt vara med och välja viktiga poster på Sektionen. Kort och gott är det här som självaste sektionshjärtat sitter. Vill du lära dig mer om mötesformalia? I I-sektionens guide till Sektionsmöten finns allt du behöver.

Vi vill återigen påminna om att mötet kommer att hållas digitalt på grund av den rådande situationen. För att delta krävs det att du föranmäler dig på denna länk senast söndag 25 april.

Ett digitalt sektionsmöte ställer större krav på deltagarna än vanligtvis, men med god förberedelse så ska vi klara av det här tillsammans. Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen om du har några frågor.

Facebook

Vill ni vara säkra på att inte missa någon information, klicka i att ni kommer på mötets alldeles egna facebookevenemang!

Ekonomifrågor

För att effektivisera de ekonomiska punkterna på sektionsmötet kommer sektionens kassör, Ivar, endast att presentera de ekonomiska punkterna övergripande. De som vill ta del av informationen i sin helhet eller har några övriga frågor är välkomna att mejla till kassor@isek.se.

Motyrkande

Om du inte håller med om en motion eller proposition kan du lämna in ett motyrkande. Detta kan göras när som helst fram tills att motionen/propositionen behandlas, inklusive på mötet. Då sektionsmötet sker digitalt är det viktigare än någonsin att motyrkanden om möjligt lämnas in i förväg för att på så sätt få till ett effektivare möte. Motyrkanden skickas in till yrkande@isek.se. En mall för motyrkande hittar du här.

Nomineringar

Valberedningen har nominerat kandidater till mötet och nomineringarna återfinns på sektionens hemsida. Observera att detta inte är ett beslut om vilka som tillsätts på posterna utan att detta avgörs på sektionsmötet. Motförslag ska anmälas till valberedning@isek.se senast torsdag den 22 april kl 23.59. Vakanta poster går att motkandidera fram till samt under mötet. Alla motkandidater anslås på sektionens hemsida så fort motkandidaturen mottagits. Alla kandidater bör förbereda en kortare presentation innehållandes motiveringar till varför sektionsmötet bör välja kandidaten.

Varmt välkomna, eder Styrelse

Dagordning och Handlingar:

** The 27th of April 17.00 there will be a council meeting where we will change half of the board, approve a budget, vote for propositions and much more. The council meeting will be held in Swedish but if you have any questions, just email admin@isek.se and you will get the information about what is getting decided.

Comments


bottom of page