top of page

Handlingar inför I-sektionens Vårterminsmöte 2022

Uppdaterat: 7 aug. 2022

***English below***

Om en vecka är det äntligen dags för I-sektionens Vårterminsmöte och du är såklart varmt välkommen! Mötet äger rum tisdagen den 3 maj 2022 klockan 17.00  i E:A och bifogat finner du dagordning och bilagor till mötet. På mötet kommer du att få en djupare insyn i sektionsverksamheten. Du kommer att vara med och besluta om sektionens verksamhet samt vara med och välja viktiga poster på Sektionen. Kort och gott är det här som självaste sektionshjärtat sitter. Vill du lära dig mer om mötesformalia? I I-sektionens guide till Sektionsmöten finns allt du behöver.

För att delta krävs det att du föranmäler dig på denna länk senast ikväll, tisdag 26e april!

Facebook

Vill ni vara säkra på att inte missa någon information, klicka i att ni kommer på mötets alldeles egna facebookevenemang!

Ekonomifrågor

För att effektivisera de ekonomiska punkterna på sektionsmötet kommer sektionens kassör, Isak, endast att presentera de ekonomiska punkterna övergripande. De som vill ta del av informationen i sin helhet eller har några övriga frågor är välkomna att mejla till kassor@isek.se.

Motyrkande

Om du inte håller med om en motion eller proposition kan du lämna in ett motyrkande. Detta kan göras när som helst fram tills att motionen/propositionen behandlas, inklusive på mötet. Då sektionsmötet sker digitalt är det viktigare än någonsin att motyrkanden om möjligt lämnas in i förväg för att på så sätt få till ett effektivare möte. Motyrkanden skickas in till yrkande@isek.se. En mall för motyrkande hittar du här.

Nomineringar

Valberedningen har nominerat kandidater till mötet och nomineringarna återfinns på sektionens hemsida. Observera att detta inte är ett beslut om vilka som tillsätts på posterna utan att detta avgörs på sektionsmötet. Motkandidaturer ska anmälas till valberedning@isek.se. Vakanta poster går att motkandidera fram till samt under mötet. Alla motkandidater anslås på sektionens hemsida så fort motkandidaturen mottagits. Alla kandidater bör förbereda en kortare presentation innehållandes motiveringar till varför sektionsmötet bör välja kandidaten.

Varmt välkomna, eder Styrelse

Dagordning och Handlingar:

  1. Dagordning

  2. Stadgar och reglemente

  3. Bilaga 1. Sektionsstyrelsens förslag till Rahmbudget för verksamhetsåret 2021/2022

  4. Bilaga 2. Propositioner

  5. Bilaga 3. Motioner

  6. Bilaga 4. Beslutsuppföljning från Höstterminsmötet 2020

Alla handlingar finns även att finna här!

** The 3rd of May 17.00 there will be a council meeting where we will change half of the board, approve a budget, vote for propositions and much more. The council meeting will be held in Swedish but if you have any questions, just email admin@isek.se and you will get the information about what is getting decided.

bottom of page