top of page

Kallelse I-sektionens Höstterminsmöte 2020

Tisdagen den 24:e november är det äntligen dags för sektionsmöte! På grund av rådande omständigheter så kommer höstens möte att hållas på Zoom.

Sektionsmötet är vårt högsta beslutande organ och här har alla medlemmar chans att påverka vår sektions arbete och göra sin röst hörd! Det kommer att bli en helkväll med många spännande val, ny budget samt propositioner och motioner för att förbättra verksamheten.

Om du vill vara med på mötet så behöver du anmäla dig här. I anmälan så behöver ni ha med en bild på er kårlegitimation för att kunna styrka ert medlemskap och rösta på mötet!

Deadline för att anmäla sig till mötet är söndagen den 22:e november.

Under mötet kommer många stora beslut att fattas och flera förtroendeposter kommer att tillsättas. Förtroendeposterna som ska tillsättas av sektionens medlemmar är:

 1. Kommunikationsansvarig

 2. Socialt ansvarig

 3. Ansvarig för Extern kontakt

 4. Eventansvarig

 5. Representanter till valberedningen (3 st)

 6. Skyddsombud

 7. Studiesociala ombud (2 st)

 8. Vice kassör, Extern kontakt

 9. Vice kassör, Event

 10. Ordförande för Näringslivsutskottet

 11. Ordförande för Informationsutskottet

 12. Ordförande för Prylutskottet

 13. Ordförande för Internationella utskottet

 14. Världsmästare i Internationella utskottet

 15. Cafémästare

 16. Festmästare

 17. Spexmästare

 18. Källarmästare

 19. Øverphøs

 20. Projektledare för Projektgruppen för jämställdhet

 21. Projektledare för INKA (2 st)

Valberedningens förslag till förtroendeposterna kommer att skickas till er mail inför mötet. Förslaget anslås även på anslagstavlan i M-foajén samt på isek.se. Önskar en sektionsmedlem motkandidera mot valberedningens förslag ska detta skickas till valberedning@isek.se. Det är alltså sektionsmötet som tar det slutgiltiga beslutet vem som tillsätts på varje post. Sista datum för motkandidaturer är torsdag den 19:e november. Om Valberedningens förslag till en post är vakant kan denna post motkandideras fram till samt under mötet.

Som sektionsmedlem har man även möjlighet att påverka vilka frågor som tas upp och behandlas på mötet och detta görs genom att man skickar in sin fråga till admin@isek.se. För förslag gällande ändringar av stadgar och reglemente ska motion skickas till samma mailadress. Deadline för frågor och motioner är fredag 13:e november. Stadgar, reglemente och tidigare mötesprotokoll finns på www.isek.se/filarkiv. Ska du skriva en motion? Använd gärna följande docs-mall (kopiera och spara som PDF): motionsmall. Dagordning och alla tillhörande handlingar kommer att skickas ut via Facebook-evenemanget samt på hemsidan. Kryssa i att du kommer för löpande uppdateringar inför mötet!

Vi ses den 24:e november!

Varmt välkomna, Styrelsen

Comentarios


bottom of page