top of page

Kallelse I-sektionens Höstterminsmöte 2021

Torsdagen den 25:e november är det äntligen dags för sektionsmöte, och det blir det första mötet på två år(!!) som hålls fysiskt. Detta vill ni inte missa!

Sektionsmötet är vårt högsta beslutande organ och här har alla medlemmar chans att påverka vår sektions arbete och göra sin röst hörd! Det kommer att bli en helkväll med många spännande val, ny budget samt propositioner och motioner för att förbättra verksamheten.

Om du vill vara med på mötet så behöver du anmäla dig här. Till mötet behöver du ha med dator/mobil för att rösta med samt leg och kårleg(VIKTIGT).

Deadline för att anmäla sig till mötet är tisdagen den 23:e november.

Under mötet kommer många stora beslut att fattas och flera förtroendevalda poster kommer att tillsättas. Dessa poster är:

 1. Kommunikationsansvarig

 2. Socialt ansvarig

 3. Ansvarig för Extern kontakt

 4. Eventansvarig

 5. Representanter till Valberedningen (3 st)

 6. Skyddsombud

 7. Studiesociala ombud (2 st)

 8. Vice kassör, Extern kontakt

 9. Vice kassör, Event

 10. Ordförande för Näringslivsutskottet

 11. Ordförande för Informationsutskottet

 12. Ordförande för Prylutskottet

 13. Ordförande för Kunskapsutskottet

 14. Ordförande för Internationella utskottet

 15. Världsmästare i Internationella utskottet

 16. Cafémästare

 17. Festmästare

 18. Spexmästare

 19. Källarmästare

 20. Øverphøs

 21. Projektledare för Projektgruppen för jämställdhet

 22. Projektledare för INKA (2 st)

 23. Sångboksförmän (2 st)

 24. Bilansvariga (2 st)

 25. Representant till TLTH:s valnämnd

Valberedningens förslag till de förtroendevalda posterna kommer att skickas till er mail inför mötet. Förslaget anslås även på anslagstavlan i foajén i KC samt på isek.se. Önskar en sektionsmedlem motkandidera mot valberedningens förslag ska detta skickas till valberedning@isek.se. Det är alltså sektionsmötet som tar det slutgiltiga beslutet om vem som tillsätts på varje post. Sista datum för motkandidaturer är måndag den 22:e november. Om Valberedningens förslag till en post är vakant kan denna post motkandideras fram till, samt under mötet.

Som sektionsmedlem finns även möjlighet att påverka vilka frågor som tas upp och behandlas på mötet genom att skicka in sin fråga till admin@isek.se. För förslag gällande ändringar av stadgar och reglemente ska motion skickas till samma mailadress. Deadline för frågor och motioner är måndag 15:e november.

Stadgar, reglemente och tidigare mötesprotokoll finns på www.isek.se/filarkiv. Ska du skriva en motion? Använd gärna följande docs-mall (kopiera och spara som PDF): motionsmall.

Dagordning och alla tillhörande handlingar kommer att skickas ut via Facebook-evenemanget samt på hemsidan. Kryssa i att du kommer för löpande uppdateringar inför mötet!

Vi ses den 25:e november!

Varmt välkomna, Styrelsen

Comments


bottom of page