top of page

Kallelse I-sektionens Vårterminsmöte 2021

Tisdagen den 27:e april är det äntligen dags för sektionsmöte! På grund av rådande omständigheter så kommer vårens möte att hållas på Zoom.

Sektionsmötet är vårt högsta beslutande organ och här har alla medlemmar chans att påverka vår sektions arbete och göra sin röst hörd! Det kommer att bli en helkväll med många spännande val av förtroendeposter, en ny budget för verksamhetsåret 2021/2022 samt propositioner och motioner för att förbättra verksamheten.

Om du vill vara med på mötet så behöver du anmäla dig här. I anmälan så behöver ni ha med en bild på er kårlegitimation för att kunna styrka ert medlemskap och rösta på mötet!

Deadline för att anmäla sig till mötet är söndagen den 25:e april.

Under mötet kommer många stora beslut att fattas och flera förtroendeposter kommer att tillsättas. Förtroendeposterna som ska tillsättas av sektionens medlemmar är:

 1. Sektionsordförande

 2. Vice Sektionsordförande

 3. Kassör

 4. Administrativt ansvarig

 5. Utbildningsansvarig

 6. Revisorer (2 st)

 7. Suppleanter till Revisorer (2 st)

 8. Representanter till Valberedningen (2 st)

 9. Inspektor

 10. Ordförande för Finansutskottet

 11. Ordförande för Entreprenörskapsutskottet

 12. Ordförande för Alumnutskottet

 13. Ordförande för PR-utskottet

 14. Världsmästare inom Utbildningsgruppen

 15. Ordförande för Caseutskottet

 16. Ordförande för Nöjesutskottet

 17. Ordförande för Sportutskottet

 18. Sektionsansvarig för Karnevalen

 19. Projektledare för Jubiléet (2 st)

 20. Sångboksförmän (2 st) (fyllnadsval 1 termin)

Valberedningens förslag till förtroendeposterna kommer att skickas till er mail inför mötet samt anslås på isek.se måndagen den 19:e april. Önskar en sektionsmedlem motkandidera mot valberedningens förslag ska detta skickas till valberedning@isek.se. Det är alltså sektionsmötet som tar det slutgiltiga beslutet vem som tillsätts på varje post. Sista datum för motkandidaturer är torsdag den 22:a april. Om Valberedningens förslag till en post är vakant kan denna post motkandideras fram till samt under mötet.

Som sektionsmedlem har man även möjlighet att påverka vilka frågor som tas upp och behandlas på mötet och detta görs genom att man skickar in sin fråga till admin@isek.se. För förslag gällande ändringar av stadgar och reglemente ska motion skickas till samma mailadress. Deadline för frågor och motioner är fredag den 16:e april. Stadgar, reglemente och tidigare mötesprotokoll finns på www.isek.se/filarkiv. Ska du skriva en motion? Använd gärna följande docs-mall (kopiera och spara som PDF): motionsmall. Dagordning och alla tillhörande handlingar kommer att skickas ut via Facebook-evenemanget samt på hemsidan. Kryssa i att du kommer för löpande uppdateringar inför mötet!

Vi ses den 27:e april!

Varmt välkomna, Styrelsen

コメント


bottom of page