top of page

Kallelse I-sektionens Vårterminsmöte 2022

Uppdaterat: 7 aug. 2022

—– English below —–

Tisdagen den 3:e maj är det äntligen dags för sektionsmöte igen!

Sektionsmötet är vårt högsta beslutande organ och här har alla medlemmar chans att påverka vår sektions arbete och göra sin röst hörd! Det kommer att bli en helkväll med många spännande val av förtroendeposter, en ny budget för verksamhetsåret 2022/2023 samt propositioner och motioner för att förbättra verksamheten. Dessutom: Källarn lagar middag och mängder av snacks och kaffe utlovas!

Om du vill vara med på mötet så behöver


du anmäla dig här.  Deadline för att anmäla sig till mötet är söndagen den 1:a maj klockan 23:59.

Under mötet kommer många stora beslut att fattas och flera förtroendeposter kommer att tillsättas. Förtroendeposterna som ska tillsättas av sektionens medlemmar är:

 1. Sektionsordförande

 2. Vice Sektionsordförande

 3. Kassör

 4. Administrativt ansvarig

 5. Utbildningsansvarig

 6. Revisorer (2 st)

 7. Suppleanter till Revisorer (2 st)

 8. Representanter till Valberedningen (2 st)

 9. Ordförande för Finansutskottet

 10. Ordförande för Entreprenörskapsutskottet

 11. Ordförande för Alumnutskottet

 12. Ordförande för PR-utskottet

 13. Världsmästare inom Utbildningsgr


uppen

 1. Ordförande för Caseutskottet

 2. Ordförande för Nöjesutskottet

 3. Ordförande för Sportutskottet

Valberedningens förslag till förtroendeposterna kommer anslås på isek.se onsdagen den 20:e april. Önskar en sektionsmedlem motkandidera mot valbere


dningens förslag ska detta skickas till valberedning@isek.seDet är alltså sektionsmötet som tar det slutgiltiga beslutet vem som tillsätts på varje post. Sista datum för motkandidaturer är tisdag den 26:e april. Om Valberedningens förslag till en post är vakant kan denna post motkandideras fram till samt under mötet.

Som sektionsmedlem har man även möjlighet att påverka vilka frågor som tas upp och behandlas på mötet och detta görs genom att man skickar in sin fråga till admin@isek.se. För förslag gällande ändringar av stadgar och reglemente ska motion skickas till samma mailadress. Deadline för frågor och motioner är fredag den 22:a april. Stadgar, reglemente och tidigare mötesprotokoll finns på www.isek.se/filarkiv. Ska du skriva en motion? Använd gärna följande docs-mall (kopiera och spara som PDF): motionsmall. Dagordning och alla tillhörande handlingar kommer att skickas ut via Facebook-evenemanget samt på hemsidan. Kryssa i att du kommer för löpande uppdateringar inför mötet!

Vi ses den 3:e maj!

Varmt välkomna, Eder Styrelse——————————————————————–

Tuesday the 3rd of May it is time for the spring guild meeting!

Every term a guild meeting takes place in order to give all members the chance to influence how the guild should work. Also a whole bunch of new posts are being elected.The time for the meeting is 17:00(..) on Tuesday the 3rd of May. Register here by Friday the 22nd of April

The nominations from the nomination committee will be uploaded on the website isek.se. In order to candidate against the nominated person you send an e-mail to valberedning@isek.se.

Unfortunately the whole meeting and all the documents will be in Swedish but nevertheless you are most welcome. If you are a late night person and want to practice your Swedish this is the perfect event.

A lot of hugs, Your Board


Komentáře


bottom of page