top of page

Kallelse I-sektionens Vårterminsmöte 2023

Uppdaterat: 28 mars 2023

Tisdagen den 4:e april är det äntligen dags för sektionsmöte!

Sektionsmötet är vårt högsta beslutande organ och här har alla medlemmar chans att påverka vår sektions arbete och göra sin röst hörd! Det kommer att bli en helkväll med många spännande val, ny budget samt propositioner och motioner för att förbättra verksamheten.

Om du vill vara med på mötet så behöver du anmäla dig via hemsidan här. Till mötet behöver du ha med dator/mobil för att kunna rösta, samt leg och kårleg(VIKTIGT).

Deadline för anmälan till mötet är söndagen den 2:a april.

Under mötet kommer många stora beslut att fattas och flera förtroendevalda poster kommer att tillsättas. Dessa poster är:

 • Sektionsordförande

 • Vice Sektionsordförande

 • Kassör

 • Administrativt ansvarig

 • Utbildningsansvarig

 • Revisorer (2 st)

 • Suppleant till revisorer (2 st)

 • Representanter till Valberedningen, 2 terminer (2 st)

 • Representant till Valberedningen, 1 termin (1 st)

 • Inspektor

 • Ordförande för Finansutskottet

 • Ordförande för Entreprenörskapsutskottet

 • Ordförande för Alumnutskottet

 • Ordförande för PR-utskottet

 • Ordförande för Caseutskottet

 • Ordförande för Nöjesutskottet

 • Ordförande för Sportutskottet

 • Världsmästare inom Utbildningsgruppen


Valberedningens förslag till de förtroendevalda posterna kommer att skickas till er mail inför mötet. Förslaget anslås även på anslagstavlan i foajén i KC samt på isek.se. Önskar en sektionsmedlem motkandidera mot valberedningens förslag ska detta skickas till valberedning@isek.se. Det är alltså sektionsmötet som tar det slutgiltiga beslutet om vem som tillsätts på varje post. Sista datum för motkandidaturer är torsdag den 30:e mars. Om Valberedningens förslag till en post är vakant kan denna post motkandideras fram till, samt under mötet.

Som sektionsmedlem finns även möjlighet att påverka vilka frågor som tas upp och behandlas på mötet genom att skicka in sin fråga till admin@isek.se. För förslag gällande ändringar av stadgar och reglemente ska motion skickas till samma mailadress.

Ska du skriva en motion? Använd följande docs-mall (kopiera och spara som PDF): motionsmall. Stadgar, reglemente och tidigare mötesprotokoll finns på www.isek.se/file-share.

Deadline för frågor och motioner är fredag 24:e mars.


Dagordning och alla tillhörande handlingar kommer att skickas ut via Facebook-evenemanget samt på hemsidan. Kryssa i att du kommer för löpande uppdateringar inför mötet!

Vi ses den 4:e april!

Varmt välkomna,

Styrelsen


Comments


bottom of page