top of page

Valberedningens nomineringar Höstterminsmöte 2020

Den 24:e november är det dags för Sektionens Höstterminsmöte. På mötet ska flera förtroendevalda poster på sektionen väljas. Inför detta har kandidater intervjuats och nedan presenteras Valberedningens nomineringar. Notera att detta är Valberedningens rekommendationer men att det är mötet som fattar slutgiltiga beslutet den 24:e november.

Möjligheten att motkandidera eller nominera någon annan att motkandidera står öppen till och med torsdagen den 19:e november kl. 23.59. Motkandidaturer skickas till valberedning@isek.se. Vakanta poster går att motkandidera fram till samt under mötet.

Valberedningens nomineringar är som följer:

Eventansvarig

Hanna Gøtzsche Frederiksen

Ansvarig för Extern kontakt

Vakant

Motkandidat: Felice Gelin


Socialt ansvarig

Hobbe Zachau

Motkandidat: Alexandra Haglund

Kommunikationsansvarig

Klara Eliasson


Representant till Valberedningen (3 st)

Emelie Dellby Svensk

Rasmus Bäcklund

Rebecca Ahlin

Skyddsombud

Vakant

Studiesocialt ombud (2 st)

Andrea Häger

Vakant

Vice Kassör, Extern kontakt

Alex Johansson

Ordförande för Näringslivsutskottet

Alva Rampe


Ordförande för Informationsutskottet

Joel Karnehed


Ordförande för Prylutskottet

Rickard Gustafsson

Cafémästare

Vakant

Ordförande för Internationella utskottet

Matilda Ahl

Världsmästare, Internationella utskottet

Ellinor Lantz

Vice Kassör, Event

Louise Karlsson

Festmästare

Lova Sedigh

Motkandidat: Henrik Shadman

Spexmästare

Tom FribergKällarmästare

Ebba Örtenblad


Øverphøs

Emma Gullberg


Projektledare för Projektgruppen för jämställdhet

Sofie Thulin


Projektledare för INKA (2 st)

Fabian Rosén

Vakant

コメント


bottom of page