top of page

Valberedningens nomineringar Vårterminsmöte 2021

Tisdagen den 27:e april är det dags för sektionens Vårterminsmöte. På mötet ska flera förtroendevalda poster på sektionen väljas. Inför detta har kandidater intervjuats och nedan presenteras Valberedningens nomineringar. Notera att detta är Valberedningens rekommendationer men att det är mötet som fattar slutgiltiga beslutet den 27:e april.

Möjligheten att motkandidera eller nominera någon annan att motkandidera står öppen till och med torsdagen den 22:a april kl. 23.59. Om du önskar motkandidera eller nominera någon annan till en motkandidatur så görs det genom detta formuläret. Vakanta poster går att motkandidera fram till samt under mötet.

Valberedningens nomineringar är som följer:

Sektionsordförande

Ivar Fagerfjäll

Motkandidat: Ludvig Essunger

Vice Sektionsordförande

Alexandra Haglund


Kassör

Vakant

Motkandidat: Isak Idoff

Administrativt ansvarig

Niels Røysland Gudde


Utbildningsansvarig

Cornelia Karlsson

Motkandidat: Caroline Olsmats

Revisorer (2 st)

Vakant

Vakant

Motkandidat: Erik Hu

Suppleant till revisorer (2 st)

Vakant

Vakant

Representanter till Valberedningen (2 st)

Jesper Arnwald

Vakant

Inspektor

Joakim Kembro


Ordförande för Finansutskottet

Vakant

Motkandidat: Klas Elmstedt


Ordförande för Entreprenörskapsutskottet


Linn Olsson Fagerberg

Motkandidat: Lisa Johansson

Ordförande för Alumnutskottet

Edvin Lindell

Ordförande för PR-utskottet

Vakant

Motkandidat: Alva Granljung

Världsmästare inom Utbildningsgruppen

Vakant

Ordförande för Caseutskottet

Vakant

Motkandidat: Jacob Pedersen

Ordförande för Nöjesutskottet

Ebba Wikström

Ordförande för Sportutskottet

Fredrik Lindgren

Motkandidat: Beata BrennerSektionsansvarig för Karnevalen

Axel Danielsson


Projektledare för Jubiléet (2 st)

Sandra Lindgren

Henrik Shadman


Sångboksförmän (2 st) (fyllnadsval 1 termin)

Victoria Lindwert

Vilma Björsne

Motkandidat: Martin von Koch

Motkandidat: Edvin Gadelii

Motkandidat: Minna Wolf

Comments


bottom of page