top of page

Valberedningens nomineringar Vårterminsmötet 2022

Uppdaterat: 7 aug. 2022

Tisdagen den 3:e maj är det dags för sektionens Vårterminsmöte. På mötet ska flera förtroendevalda poster på sektionen väljas. Inför detta har kandidater intervjuats och nedan presenteras Valberedningens nomineringar. Notera att detta är Valberedningens rekommendationer men att det är mötet som fattar slutgiltiga beslutet den 3:e maj.

Möjligheten att motkandidera eller nominera någon annan att motkandidera står öppen till och med tisdagen den 26:e april kl. 23.59. Om du önskar motkandidera eller nominera någon annan till en motkandidatur så görs det genom detta formuläret. Vakanta poster går att motkandidera fram till samt under mötet.

Valberedningens nomineringar är som följer:

Sektionsordförande

Ludvig Essunger

Vice Sektionsordförande

Lisa Johansson


Kassör

Arvid Eliasson

Administrativt ansvarig

Vakant


Utbildningsansvarig

Alva Granljung

Revisorer (2 st)

Vakant

Vakant

Motkandidat: Anna Wahlund

Suppleant till revisorer (2 st)

Vakant

Vakant

Representanter till Valberedningen (2 st)

Vakant

Vakant

Motkandidat: Fredrik Elsnitz


Ordförande för Finansutskottet

Axel Modin


Ordförande för Entreprenörskapsutskottet


Karl Kjellergren

Ordförande för Alumnutskottet

Carl Ignell

Ordförande för PR-utskottet

Sofie Sörlin

Världsmästare inom Utbildningsgruppen

Vakant

Ordförande för Caseutskottet

Arvid Malm

Ordförande för Nöjesutskottet

Karin Peyron

Ordförande för Sportutskottet

Carl Carlberg

Comments


bottom of page