top of page

HELAN GÅR

Melodi: Traditionell. Den mest kända av svenska snapsvisor. Oklart ursprung, då den sällan omskrivs i text. En av de första offentliga framträdandena var under en operett i Stockholm år 1845, men sången är förmodligen mycket äldre än så.

Helan går
sjung hoppfaderallanlallanlej
helan går
sjung hoppfaderallanlej.
Den som inte helan tar
han heller inte halvan får.
Helan går
sjung hoppfaderallanlej.

bottom of page