top of page

I-OVERALL PÅ

Melodi: Millenium två
Text: Uppdragsgruppen Cheerleading 2011.

Åh, I overall på,
elitnivå,
Top of the line på LTH.
Vi spårar som få,
När I-Tåget köttar på!

bottom of page