top of page

KUNGSSÅNGEN

Musik: Otto Lindblad (1809-1864), framstående kompositör och grundare av Lunds Studentsångarförening. Text: C.V.A Strandberg. Sången tillägnades Kung Oskar I och framfördes för första gången i Lund den 5 december 1844 på en fest arrangerad av Lunds Universitet för att fira Kungens trontillträde.

Ur svenska hjärtans djup en gång en samfälld och en enkel sång, som går till kungen fram! Var honom trofast, och hans ätt, gör kronan på hans hjässa lätt, och all din tro till honom sätt, du folk av frejdad stam! O konung, folkets majestät är även ditt: beskärma det och värna det från fall! Stå oss all världens härar mot, vi blinka ej för deras hot: vi lägga dem inför din fot - en kunglig fotapall. Du himlens Herre, med oss var, som förr Du med oss varit har, och liva på vår strand det gamla lynnets art igen hos sveakungen och hans män. Och låt Din ande vila än utöver nordanland!

bottom of page