top of page

KUNGSSÅNGEN

Musik: Otto Lindblad (1809-1864). framstående kompositör och grundare au Lunds Studentsångarforening. Text: C. V.A Strandberg. Sängen tillägnades Kung Oskar I och framfördes för första gången i Lund den 5 december 1844 på en fest arrangerad av Lunds Universitet för att fira Kungens trontillträde.

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast, och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
en kunglig fotapall.

Du himlens Herre, med oss var,
som förr Du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt Din ande vila än
utöver nordanland!

bottom of page