top of page

MÅLTIDSSÅNGEN

Musik: Fredmans epistel nr 21, Carl Michael Bellman. “Bacchi”, som omnämns i sången, syftar till Bacchi-orden, ett fiktivt ordenssällskap skapat av Bellman. Inom Bacchi-orden dyrkade man vinguden Bacchus, och Bellman använde denna orden för att göra satir på den tidens ordenssällskap. För att bli dubbad till riddare i orden krävdes att man två gånger på offentlig plats setts ligga full i rännstenen. Sången sjungs ofta för att inleda en finare sittning.

Så lunka vi så småningom,
från Bacchi buller och tumult
när döden ropar: Granne kom
ditt timglas är nu fullt.

Du, gubbe fäll din krycka ner,
och du, du yngling lyd min lag:
den skönsta nymf som åt dig ler
inunder armen tag.

Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så ta dig då en sup,
tag dig sen dito en,
dito två, dito tre
så dör du nöjdare.

Säg, är du nöjd, min granne säg?
Så prisa värden nu till slut
om vi har en och samma väg,
så följoms åt... Drick ut!

Men först med vinet rött och vitt,
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.

Tycker du...

Säg, är du nöjd, min granne säg?
Så prisa värden nu till slut
om vi har en och samma väg,
så följoms åt... Drick ut!
Men först med vinet rött och vitt,
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.

Tycker du...

bottom of page