top of page

MERA BRÄNNVIN

Melodi: Internationalen. Skrvien till Handelsspexet “Rabalder i Balders mage” 1963.

Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mer kalas på vår jord.

Mera jordar kring månen,
mera månar kring Mars,
mera marscher till Skåne,
mera Skåne Gud bevars, bevars, bevars!

bottom of page