top of page

MERA HÅL

Melodi: Mera Mål, Markoolio.
Text: Uppdragsgruppen Cheerleading 2014.

Vi vill ha hål, hål, hål, alkohol,
Och fulla, det kommer vi å bli!
Ge oss en skål skål skål, å ett vrål,
Se upp, nu attackerar I!

bottom of page