top of page

MIN GODE VÄN JOEL

Melodi: Trampa på gasen. Text: Nils Dahlgren, Lunds Nations Inspektor 1999-2007.

Min gode vän Joel,
han är en god kamrat,
han har äpplen fram och en kulvert bak.
Min gode vän Joel,
han ser så lustig ut.
Man kan kalla honom Knut,
om man vill,
och det vill man!

bottom of page