top of page

NÄR KAFFET ÄR SERVERAT

Melodi: Mössens julafton. Sångarstriden 1987.

När kaffet är serverat och maten tagit slut,
och alla dom som blivit alltför fulla kastats ut.
Då vill vi ha ett nytt glas med något gult och kallt
som höjer och förbättrar vår promillehalt.
Arrak, etanol och sackaros,
med salt och vatten blir den bästa blandning som kan fås.
Söt och sliskig, ja, rent utav viskös,
en sexton, sjutton glas så blir du medvetslös!

bottom of page