top of page

PUNSCH, PUNSCH

Melodi: Ritsch, ratsch

Punsch, punsch, filibom-bom-bom,
filibom-bom-bom, filibom-bom-bom.
Punsch, punsch, filibom-bom-bom,
filibom-bom-bom, filibom.
Vi har ju både Cederlunds
och Carlshamns flagg
och Grönstedts blå och lilla Caloric.
Det blir så trist med sodavatten,
sodavatten, sodavatten.
Det blir så trist med sodavatten,
så ge mig lite punsch!

bottom of page