top of page

PUNSCHEN KOMMER (KALL)

Melodi: Vals ur Glada änkan. Sjunges lämpligen då punschen
serveras. Repetitioner och rörelser enligt erfarna.

Punschen kommer,
punschen kommer,
ljuv och sval.
Glasen imma,
röster stimma
i vår sal.
Skål för glada minnen!
Skål för varje vår!
Inga sorger finnes mer
när punsch vi får.

bottom of page