top of page

RÖDA HAVET

Melodi: Skrattvisa ur Orfeus i underjorden

Vi gingo ned till Röda Havet
vi lågo i där minst en kvart,
men inte blev vi röda av ́et,
men Röda Havet det blev svart.

/: Men utav Akvavit
män ́skan till kropp och själ
blir oskuldsfull och vit. :/

Vi gingo ned till Lommabukten
vi lågo i där minst en kvart,
men inte blev vi av med lukten,
men Lommabukten den blev svart.

Men utav Akvavit...

Vi gingo ner till stadsparksdammen.
Vi lågo i där minst en kvart,
ja minst en kvart.
Men inte blev vi av med skammen,
men stadsparksdammen den blev svart.

Men utav Aqvavit...

Vi gingo ner till Systembolaget.
Vi stod i kö där minst en kvart,
ja minst en kvart.
Men inte blev vi fulla av det,
men systembolaget det gick back.

Men utav Aqvavit...

bottom of page