top of page

SNAPSA MIG GENOM ALLA ÅREN

Melodi: Genom eld och vatten. Text: Tone Riise Åberg, I13.
I-sektionens bidrag till sångarstriden 2014.

Vi har nya tentor och massa plugg, nöjen de är få.
Och examen ligger bortanför vår syn
(Längre bort än Vildanden)
Fast när faten är tomma men glaset är fullt av någon alkohol,
Så tar vi någonting som är mera värt ändå.
(mera värt en ett poäng)

För vi är teknologer och dricker bara öl eller brännevin förstås
Så som punschen till kaffet kan vi lita på
Snapsen sviker aldrig oss

Jag ska snapsa mig genom alla åren,
På sittning och på fest.
Svåra kurser nu men slutet ska vi nå.
(Eller botten av vårt glas)
Det blir Aqua-vit, O-P, Beska o en fläder eller två.

Ja, lång tid i Lund men med några snapsar ska
det gå!

Ja, lång tid i Lund men med några snapsar ska det gå!

bottom of page