top of page

UTBILDNING UTAN FRAMTID ELLER KONSTEN ATT STRULA TILL ETT LIV

Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus. Karnevalen 2014. Konsten att strula till ett liv var namnet på Svensk Näringslivs rapport från 2011, som handlade om "ungdomars irrvägar mellan skola och arbete".

Svenskt Näringsliv på offensiv,
skrev: "Inget CSN för tidsfördriv!"
Tanken nog god, men jag förstod inte ett ord.

Var är till exempel "genomströmning"?
Är det drickans väg till blåsans tömning?
Får jag svaren ifall jag tar en
öl till i anställningsbaren?

bottom of page