top of page

UTI VÅR HAGE

Svenska folkvisa av okänt ursprung. Ett av valborgsfirandets traditionella sångnummer.

Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där.

Kom liljor och akvileja,
kom rosor och salivia,
kom ljuva krusmynta,
kom hjärtans fröjd!

bottom of page