top of page

VILA VID DENNA KÄLLA

Text och musik: Carl Michael Bellman (1740-1795). Epistel 82, eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads frukost en sommarmorgon i det gröna.

Vila vid denna källa,
vår lilla frukost vi framställa;
rött vin med pimpinella
och en nyss skjuten beckasin.
Klang, vad buteljer, Ulla,
i våra korgar överstfulla,
tömda i gräset rulla,
och känn vad ångan dunstar fin!
Ditt middagsvin
sku´vi ur krusen hälla
och glättig min.
Vila vid denna källa,
hör våra valthorns klang cousine;
Valthornens klang cousine!

bottom of page