top of page

BGI

Ordförande: Hugo Sundberg

BGI eller Börsgruppen på I som utskottet egentligen heter skapades i syfte att förvalta och utveckla det intresse för bank- och finansvärlden som finns på sektionen. Det finns till lika mycket för de som redan är intresserade av finans som för de som inte har några förkunskaper.

Förutom kontinuerlig kontakt med företag inom finansbranschen planerar och genomför vi varje år ett antal event av varierande storlek. Störst fokus läggs på en årlig resa till Stockholm där vi tillsammans med en grupp sektionsmedlemmar går på studiebesök hos diverse företag inom finanssektorn.

BGI
bottom of page