top of page

Case

Ordförande: Filippa Rosell

I många delar av arbetslivet stöter man på problem där man måste göra viktiga ställningstaganden. Det kan till exempel handla om hur man ska öka sin lönsamhet, vara långsiktigt hållbar eller bemöta nya konkurrenter. När man utforskar möjligheterna i sådana problem gynnas man enormt av att ha bra metodik och att ha sett olika typer av problem. Därför finns det så kallade “case” vilket är hypotetiska företagsproblem där man får möjligheten att träna upp dessa färdigheter.

Casegruppen anordnar därför event som på ett omväxlande sätt ger sektionsmedlemmarna möjlighet att testa detta oavsett tidigare erfarenhet. Det handlar till största del om casetävlingar där man tävlar mot varandra i lag och presenterar sin lösning för ett utomstående företag. Ett sådant exempel är den årliga TIMES-tävlingen där vinnaren har en chans att tävla mot elever från de andra skolorna för Industriell Ekonomi runt om i Europa. Därutöver håller Casegruppen i lunchföreläsningar, workshops och annat relaterat till case.


Case
bottom of page