top of page

DiversitI

Ordförande: Martin Jamil

DiversitI är ett initiativ som arbetar med mångfaldsfrågor på I-sektionen, med visionen att alla sektionens medlemmar, oavsett bakgrund eller socioekonomisk status, ska känna tillhörighet och ha samma förutsättningar, i studentlivet såväl som för deras framtida arbetsliv.

Detta gör vi bland annat genom att besöka gymnasieskolor och presentera utbildningen för en så bred och mångfacetterad grupp som möjligt, för att sedan kunna ge personligt mentorskap och inspiration till potentiella sökande från underrepresenterade grupper. Dessutom anordnar vi event för gymnasieeleverna med företag, som ett sätt att ge ett förstahandsintryck av de karriärmöjligheter som utbildningen möjliggör. Initiativets verksamhet välkomnar samtliga av I-sektionens medlemmar!

DiversitI
bottom of page