top of page

DiversitI

Ordförande: Pascal Halabi

DiversitI är ett initiativ som arbetar med mångfaldsfrågor på I-sektionen, med visionen att alla sektionens medlemmar, oavsett bakgrund eller socioekonomisk status, ska känna tillhörighet och ha samma förutsättningar, i studentlivet såväl som för deras framtida karriär och arbetsliv.

Detta gör vi bland annat genom att bjuda in företag och organisationer till workshops och föreläsningar för att informera om hur de arbetar kring mångfaldsfrågor, samt genom att anordna interna evenemang för sektionen. Initiativets verksamhet välkomnar samtliga av I-sektionens medlemmar!

DiversitI
bottom of page