top of page

IGI

Ordförande: Fabian Carlsheimer

Verksamheten: IGI, kort för Investeringsgruppen på I, har i uppgift att aktivt förvalta en speciellt tilldelad likviditetsreserv. Genom rationella, välgrundade och långsiktiga investeringsbeslut kommer en utbildande miljö ge initiativets medlemmar värdefulla och konkreta erfarenheter inför framtidens utmaningar. IGI är även en ekonomisk möjlighet för sektionen eftersom positiv avkastning på sikt möjliggör större investeringar. Du behöver inga förkunskaper för att söka till IGI, men ett intresse för finansmarknaderna är fördelaktigt.

Transparens & Ansvar: Transparens och ansvarstagande är essentiellt för IGI och därför ska samtliga investeringar redovisas offentligt för sektionens medlemmar samt överensstämma med sektionens etiska överenskommelser.


Kontakt: igi@isek.se

IGI
bottom of page