top of page

SustainabilitI

Ordförande: Sara Edström

Miljön ligger oss varmt om hjärtat och tillsammans lyfter vi hållbarhetsfrågan på sektionen. Som sektionens hållbarhetsinitiativ är vårt mål att under studietiden öka medvetenheten kring miljön hos våra medlemmar så att de kan ta med sig dessa nya erfarenheter ut i arbetslivet. Klimatfrågan är en av vår tids allra viktigaste frågor och att höja blicken för hållbarhet kan göras i stora som små frågor. Genom tips på mat eller dokumentärer kan sektionsmedlemmar uppmuntras att bli lite mer hållbara till vardags, samtidigt som vi tycker att den strukturella frågan också är väldigt intressant! Hur kan man som I-are arbeta med hållbarhet i sitt framtida arbetsliv, vilka innovationer görs på området och vad säger de fristående organisationerna som övervakar jordens klimat? Typer av evenemang som vi arrangerar är välgörenhetsloppet Spring för Isbjörnarna, en bokcirkel, inspirationsföreläsningar inom aktuella och intressanta områden, veckovisa hållbarhetstips och klädbytardag - allt med miljön i fokus!


Kontakt: miljo@isek.se

SustainabilitI
bottom of page