top of page

Kallelse I-sektionens Höstterminsmöte 2022

Torsdagen den 24:e november är det äntligen dags för sektionsmöte!

Sektionsmötet är vårt högsta beslutande organ och här har alla medlemmar chans att påverka vår sektions arbete och göra sin röst hörd! Det kommer att bli en helkväll med många spännande val, ny budget samt propositioner och motioner för att förbättra verksamheten.

Om du vill vara med på mötet så behöver du anmäla dig via hemsidan här. Till mötet behöver du ha med dator/mobil för att kunna rösta, samt leg och kårleg(VIKTIGT).

Deadline för anmälan till mötet är måndagen den 21:e november.

Under mötet kommer många stora beslut att fattas och flera förtroendevalda poster kommer att tillsättas. Dessa poster är:

 1. Kommunikationsansvarig

 2. Socialt ansvarig

 3. Ansvarig för Extern kontakt

 4. Eventansvarig

 5. Representanter till Valberedningen 2 terminer (3 st)

 6. Representanter till Valberedningen 1 termin (1 st)

 7. Skyddsombud

 8. Studiesociala ombud (2 st)

 9. Vice kassör för Extern kontakt

 10. Vice kassör för Event

 11. Ordförande för Näringslivsutskottet

 12. Ordförande för Informationsutskottet

 13. Ordförande för Prylutskottet

 14. Ordförande för Kunskapsutskottet

 15. Ordförande för Internationella utskottet

 16. Ordförande för Jämställdhetsgruppen

 17. Världsmästare inom Internationella utskottet

 18. Cafémästare

 19. Festmästare

 20. Spexmästare

 21. Källarmästare

 22. Øverphøs

 23. Projektledare för INKA (2 st)

 24. Sångboksförmän (2 st)

 25. Bilansvariga (2 st)

 26. Representant till TLTH:s valnämnd

Valberedningens förslag till de förtroendevalda posterna kommer att skickas till er mail inför mötet. Förslaget anslås även på anslagstavlan i foajén i KC samt på isek.se. Önskar en sektionsmedlem motkandidera mot valberedningens förslag ska detta skickas till valberedning@isek.se. Det är alltså sektionsmötet som tar det slutgiltiga beslutet om vem som tillsätts på varje post. Sista datum för motkandidaturer är måndag den 21:e november. Om Valberedningens förslag till en post är vakant kan denna post motkandideras fram till, samt under mötet.

Som sektionsmedlem finns även möjlighet att påverka vilka frågor som tas upp och behandlas på mötet genom att skicka in sin fråga till admin@isek.se. För förslag gällande ändringar av stadgar och reglemente ska motion skickas till samma mailadress. Deadline för frågor och motioner är tisdag 15:e november.

Stadgar, reglemente och tidigare mötesprotokoll finns på www.isek.se/file-share. Ska du skriva en motion? Använd gärna följande docs-mall (kopiera och spara som PDF): motionsmall.

Dagordning och alla tillhörande handlingar kommer att skickas ut via Facebook-evenemanget samt på hemsidan. Kryssa i att du kommer för löpande uppdateringar inför mötet!


Vi ses den 24:e november!


Varmt välkomna,

Styrelsen
Comments


bottom of page