top of page

BEVISSKÅL

Melodi: Du kan få min gamla cykel. Text: Karolina Lindén. I-sektionens bidrag till Sångarstriden 2013.

Inför varje mattetenta blir jag frälst! Jag får göra det som jag gör allra helst När jag pluggar in bevisen Går det lätt jag har devisen: Ta en sup för varje sats som du dig lärt! Analysens huvudsats och konvex mängd (Ta en sup!) Texasgren och bisektrisen, ta en sup! (Ta en sup!) Jordans lemma är helt given och Greens formel redan skriven Cauchy-Riemanns är angiven Ta en sup! Sinussatsen och invers Laplacetransform (Ta en sup!) Satser och bevis gör fyllan helt enorm (Ta en sup!) Borde sluta memorera Men bevisen de blir flera Kedjeregeln ge mig mera Ta en sup! TA DEN NU!

bottom of page