top of page

JAG HAR ALDRIG VATT PÅ SNUSEN

Melodi: O hur saligt att få varandra

Jag har aldrig vatt på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nått naket
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens garn,
Halleluja...

Bacchus spelar på gitarren,
satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango
säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin,
stadsparksdammen full av bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl!

Och mera öl, och mera öl...

bottom of page