top of page

KALMARE STAD

Visan är känd sedan 1700-talet, och den äldsta tryckte versionen
återfinns i Carl Israel Hallmans teaterstycke Finkel eller Det underjordiska
brännvinsbränneriet från 1776. Visan sjungs alltjämnt i
hemmbygdssammanhang i Kalmar liksom på Kalmar nation i
Uppsala och i Lund och återfinns i dessa nationers sånböcker.

Uti Kalmare stad,
ja, där finns det ingen kvast
förrän lördagen.
Hej dick!
Hej dack!
Jag slog i!
Och vi drack!
Hej dickom dickom dack,
hej dickom dickom dack.
För uti Kalmare stad,
ja där finns det ingen kvast
förrän lördagen.

:/: När som bonden kommer hem
kommer bondekvinnan ut :/:
Är så stor i sin trut.
Hej...

:/: Var är pengarna du fått?
Ja dem har jag supit upp :/:
uppå Kalmare slott.
Hej...

:/: Jag skall klaga dig an
för vår kronbefallningsman :/:
Och du ska få skam.
Hej...

:/: Kronbefallningsmannen vår
satt på krogen igår :/:
och var full som ett får.
Hej...

:/:Vad ska bonden ha till mat
sura sillar och potat.:/:
och det blir sillsalat.
Hej...

bottom of page