top of page

PUNSCHEN KOMMER (VARM)

Melodi: Vals ur Glada änkan.

Punschen kommer,
punschen kommer,
god och varm.
Vettet svinner,
droppen rinner,
ner i tarm.
Skål för glada minnen!
Skål för varje vår!
Inga sorger finnes mer
när punsch vi får.

bottom of page