top of page

Studentintervjuer

Placeholder Image

Sophie Ekelund (I-22)

Sophie Ekelund är en student i I-22 som kommer från Helsingborg. Just nu är hon aktiv i sektionens PR-utskott. Intervjun genomfördes när Sophie gick sitt första år.

Placeholder Image

Fredrik Johansson (I-21)

Fredrik Johansson är en student i I-21 från Göteborg. Han har varit ansvarig för ljud och ljus på sektionen och varit med och grundat sektionens friluftsutskott. Intervjun genomfördes när Fredrik gick sitt andra år.

Placeholder Image

Ellinor Lantz (I-20)

Ellinor Lantz är en student i I-20 från Stockholm. Hon har varit engagerad i flera olika saker på sektionen och startade bland annat initiativet PysslI. Intervjun genomfördes när Ellinor gick sitt tredje år.

Placeholder Image

Klara Eliasson (I-19)

Klara Eliasson är en student i I-19 från Älmhult. Hon har varit engagerad inom flera olika saker på sektionen, bland annat suttit i sektionsstyrelsen. Intervjun genomfördes när Klara gick sitt fjärde år.

Placeholder Image

Rebecca Ahlin (I-18)

Rebecca Ahlin är en student i I-18. Hon har varit engagerad i en massa olika saker på I-sektionen, bland annat suttit med i styrelsen. Intervjun gjordes när Rebecca gick sitt femte och sista år.

bottom of page